Beuda

Ubicació

Descripció

Beuda és un petit municipi a l'extrem est de la comarca de la Garrotxa, al nord de la vila de Besalú i al peu del massís del Mont. El municipi està format pel nucli de Beuda, al qual s'hi sumen els agregats de Lligordà, Palera i Segueró, a més de moltes masies disperses. Bona part del terme municipal està format per boscos i conreus. La principal via de comunicació de Beuda és la carretera de Besalú. Entre els elements destacables d'aquest municipi hi ha les pedreres d'alabastre i guix, així com el conjunt romànic mil·lenari que conformen el poble i les seves esglésies. Entre aquestes, destaca el monestir de Sant Sepulcre de Palera, de l'ordre dels cavallers del Sant Sepulcre, que durant segles fou lloc de peregrinació i encara continua donant indulgència plenària a tots els peregrins. Tampoc es poden oblidar les diverses cases pairals amb una llarga història, entre les quals destaca, entre altres, el Noguer de Segueró.

PROPOSTES DEL MUNICIPI: Beuda