Mieres

Ubicació

Descripció

És una vila situada al límit oriental de la Garrotxa, en una de les cubetes que formen la fossa tectònica de la baixa Garrotxa, a tocar del Pla de l'Estany. La Cassola de Mieres, com l'anomenava Josep Pla, està limitada a ponent i migdia per la serra de Finestres, i a sol ixent per la muntanya de Montfalgó. El Ritort i el Merdançà drenen la vall de Mieres. Mieres ja apareix documentat l'any 834, amb el nom de Miliarias. Formen el municipi els barris de la Cellera i Sant Pere, i els veïnats del Samuntà de Dalt, el Samuntà de Baix, Brugueroles i Ruïtlles. El barri de la Cellera és el que conserva més vestigis de l'època medieval, al voltant de l'església de Santa Maria de Romeria. Cal destacar l'ermita de Santa Maria del Freixe, situada a la serra de Finestres, que és d'origen romànic i està documentada des de l'any 977.

PROPOSTES DEL MUNICIPI: Mieres