Abadia de l’església de Santa Maria de Riudaura

Descripció

Es té constància que el segle IX, el comte de Besalú va fer construir a Riudaura un monestir dedicat a Santa Maria per controlar les zones més apartades de la seva jurisdicció. Era un monestir benedictí que des de l'any 937, i durant molts anys, va dependre del monestir occità de Santa Maria de la Grassa. Això va ser perquè en aquell moment, a la primera meitat del segle X, el comte Sunyer va decidir que el millor era unir-lo a aquest monestir occità a causa de la poca vitalitat del monestir de Riudaura. Cinc segles després, els priors del monestir intentaren independitzar-se de la Grassa, però no ho van aconseguir. Van haver d'esperar al 1592, quan el monestir decaigué i s'uní al de Sant Pere de Camprodon.

APARCAMENT: Abadia de l’església de Santa Maria de Riudaura

UBICACIÓ: Abadia de l’església de Santa Maria de Riudaura