Antic Hospital Sant Jaume – Església de l’antic Hospital Sant Jaume

Descripció

L'Hospital Sant Jaume d'Olot, fundat cap a l'any 1310 pel cavaller Berenguer de Reixach i dedicat inicialment a l'atenció dels pelegrins, estava situat al barri vell. Va ser un segle més tard, durant els forts terratrèmols del segle XV, quan l'hospital prengué un important protagonisme.A causa del creixement demogràfic i urbanístic de la vila, al segle XVI es promogué, amb el mecenatge del notari olotí Miquel Març, la construcció d'un nou hospital. En aquest cas es va fer separat del centre de la ciutat i situat a l'inici del camí ral entre Vic i Olot que, anys més tard, passà a anomenar-se carrer Sant Rafael.El resultat va ser un edifici de grans dimensions amb planta quadrangular, pati central i una façana monumental amb diverses finestres i una gran porta, amb tots els elements motllurats i decorats. A partir de 1611 l'arquitecte Llàtzer Cisterna, autor del claustre del convent del Carme, es va sumar a les obres de decoració i estructuració d'aquesta gran façana.El 1729 es construí la gran escala que comunica el pati amb el pis superior i el 1846 es reedificà la capella de l'hospital, que es va convertir en una senzilla capella amb un crucifix a l'altar major i les imatges de la Immaculada Concepció i de Sant Jaume.Actualment, de la seva estructura original tan sols es conserva la façana d'estructura renaixentista i és considerada com un dels més vells records monumentals d'Olot.

APARCAMENT: Antic Hospital Sant Jaume – Església de l’antic Hospital Sant Jaume

UBICACIÓ: Antic Hospital Sant Jaume – Església de l’antic Hospital Sant Jaume