Canal de l’antiga fàbrica tèxtil de La Brutau

Descripció

Les primeres indústries aprofitaven la força del riu: una resclosa i un canal guiaven l'aigua fins a la central, on una turbina convertia l'energia cinètica en hidràulica. Aquest canal va ser la primera font d'energia de la fàbrica de La Brutau, fins que a la primera dècada del segle XX ni el salt d'aigua ni la màquina de vapor generaven prou energia per a la maquinària industrial. En aquell període es va decidir construir un salt d'aigua a Vilallonga de Ter per portar energia elèctrica a Sant Jaume de Llierca. Aquesta important filatura, instal·lada el 1880, va impulsar la implantació de l'enllumenat elèctric públic, l'arribada del telèfon i la construcció d'una escola.

APARCAMENT: Canal de l’antiga fàbrica tèxtil de La Brutau

UBICACIÓ: Canal de l’antiga fàbrica tèxtil de La Brutau