Casa Gaietà Vila

Descripció

Edifici situat a la plaça del Rector Ferrer 8, coneguda com la plaça de l'Església, que dóna, per l'altre costat, al Passeig del Firal 61. Obra de 1905 d'Alfred Paluzié Lucena, arquitecte municipal d'Olot de 1897 a 1913. Arquitectònicament parlant, es tracta d'un modernisme medievalitzant, empeltat d'elements eclèctics. Casa Gaietà Vila és un exemple paradigmàtic d'aquesta tendència de construir edificis amb 3 façanes, en aquest cas situada estratègicament en un extrem del Firal, en què cada façana presenta una composició pròpia amb gran exuberància decorativa i cromàtica. Com en altres edificis modernistes de la ciutat, observem la clara influència medievalitzant en els merlets que coronen la casa i en la variada decoració que l'ornamenta. Es tracta d'elements vegetals i animals molt coloristes, que es combinen amb dracs de ferro forjat. De fet, en aquesta casa sembla que Paluzié s'apropa a la concepció neomedievalista de Josep Puig i Cadafalch, sobretot pels merlets que coronen l'edifici i que li donen aspecte fortificat. També cal destacar l'ús del color blanc i la ceràmica vidriada de tonalitat verdosa per ressaltar les formes de les obertures. Aquesta casa és un bon exemple de la incidència del modernisme en oficis com els de fuster, vidrier, ferrer, etc. Una mostra en són les baranes de balcons de forma bombada o les formes arrodonides o corbades dels batents de les obertures.

APARCAMENT: Casa Gaietà Vila

UBICACIÓ: Casa Gaietà Vila