Església de Sant Andreu de Socarrats

Descripció

A menys d'un quilòmetre del nucli de Llocalou , en direcció a l'Hostalnou, hi trobem una pista curta, pavimentada, que condueix a Sant Andreu de Socarrats. L'església de Sant Andreu de Socarrats ha sofert nombroses modificacions, i ha acabat transformada en una planta de creu grega a partir de les reformes i ampliacions posteriors a la seva construcció, ja que la planta original era d'una sola nau i absis semicircular. La volta de la nau és lleugerament apuntada i la de l'absis és de mig cercle, i de nou a causa de les ampliacions posteriors, es van suprimir la porta i finestres originals. Això fa que des de fora només l'absis, tot i que molt restaurat, conservi la construcció originària, tot i que no es conserven prou elements per datar-ne la data aproximada d'edificació.

APARCAMENT: Església de Sant Andreu de Socarrats

UBICACIÓ: Església de Sant Andreu de Socarrats