Església de Sant Martí de Dosquers

Descripció

L'església de Sant Martí de Dosquers, igual que molts temples rurals, ha sofert ampliacions i reformes al llarg del temps. Malgrat aquestes alteracions, encara hi podem observar les seves característiques originals, con la nau nau rectangular i absis semicircular a llevant. La porta d'accés està formada per quatre arcs en gradació, llinda i timpà. Des de l'exterior s'hi accedeix a través d'unes escales adornades.Malgrat les modificacions sofertes, es presenta igual d'homogènia que totes les esglésies romàniques de la Garrotxa, fet que porta a situar la seva construcció al segle XII. Actualment, al museu comarcal de Banyoles, es conserva un capitell procedent d'aquesta església, amb una decoració totalment simètrica a cada cos.

APARCAMENT: Església de Sant Martí de Dosquers

UBICACIÓ: Església de Sant Martí de Dosquers