Església de Sant Martí de Solamal

Descripció

Per arribar a l'església de Sant Martí de Solamal hem de prendre la C-153, seguint la carretera que es troba al costat del pont de Can Grèvol i que passa per Sant Pere Despuig, per tornar a enllaçar la C-153, a l'Hostalnou. La planta primitiva de l'església de Sant Martí era d'una sola nau, capçada a llevant per un absis semicircular ornamentat amb un fris senzill sostingut per mènsules. La porta d'entrada es troba a ponent, i està formada per un arc de mig punt de doble esqueixada. Es creu que antigament el campanar havia estat d'espadanya, i hauria estat reformant durant el segle XVIII. Es conserva una gran pica baptismal de tradició romànica de forma semi ovoide, tallat en un sol bloc de pedra, que servia per contenir l'aigua del bateig. Fins el segle XIII aquest sagrament es realitzava seguint el ritual de la immersió, per aquest motiu les piques havien de ser d'una mida considerable.

APARCAMENT: Església de Sant Martí de Solamal

UBICACIÓ: Església de Sant Martí de Solamal