Església de Sant Miquel de Monteia

Descripció

L'antiga església de Sant Miquel de Monteia situada en un replà sota al cim de la Calma, a la vessant sud-est de la serra d'Entreperes, es troba a 800m d'altitud. L' església de Sant Miquel de Monteia és una construcció d'una sola nau, coberta amb volta de canó de perfil apuntat i capçada, amb un absis semicircular que s'obre a la nau a través d'un simple plec. A l'absis hi podem veure tres finestres de doble esqueixada, mentre que a la paret de llevant de l'edifici hi ha una petita finestra en forma de creu grega. Al mur de ponent hi trobem un petit campanar d'espadanya d'un sol ull. A l'interior de la nau cal destacar els bancs de pedra que formen dos graons. També és interessant la conservació d'una pica baptismal molt malmesa a l'interior de l'església. Tots aquests elements fan que l'església de Sant Miquel de Monteia sigui un clar exemple d'arquitectura garrotxina dels segles XII i XIII.

APARCAMENT: Església de Sant Miquel de Monteia

UBICACIÓ: Església de Sant Miquel de Monteia