Can Castellanes

Descripció

En aquest edifici hi havia hagut el taller de sants de "Castellanes, Serra i Casadevall, S.L" d'Olot. Va ser construït a la segona meitat del segle XIX, aproximadament el 1864, i es creu que abans d'aquesta activitat hi havia hagut adoberies. La indústria de fabricació d'imatges religioses, els il·lustres Sants d'Olot, eren coneguts arreu del món per la seva estètica escultòrica. Aquesta indústria va entrar en decadència amb la instauració de la Segona República i inicià una reconversió de la tradicional fabricació d'imatges religioses cap a altres peces decoratives i profanes. Can Castellanes es va reconvertir, després de la Guerra Civil, en quarter de la Guàrdia Civil i, posteriorment, tornà a l'activitat industrial quan una empresa va comprar l'edifici per ubicar-hi cadenes de muntatge. A finals de la dècada dels 80 pararen la seva producció i passà a utilitzar-se com a magatzem. Actualment és propietat de la Generalitat de Catalunya i alberga la seu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. L'edifici, d'una superfície aproximada de 1.284 m2, consta de tres pisos i planta baixa amb dues façanes ben diferenciades. La façana vora riu té una tribuna amb teulat a tres aigües, mentre que la que dóna a plaça Palau té finestres quadrades dins arcs de mig punt, recolzats sobre pilastres cecs amb capitell decorat.

APARCAMENT: Can Castellanes

UBICACIÓ: Can Castellanes