Capella de Sant Sebastià

Descripció

A l'any 1516 es demana permís al bisbe per poder edificar la capella de Sant Sebastià. L'advocació al sant era deguda als seus atributs antipestífers, en un moment de fortes epidèmies. Al costat de sant Roc i els sants Cosme i Damià, era un fet comú situar capelles amb aquesta dedicació vora els camins rals O a les entrades i sortides de les viles.

APARCAMENT: Capella de Sant Sebastià

UBICACIÓ: Capella de Sant Sebastià