Casa Escubós

Descripció

Casa Escubós, carrer Baix del Tura 1-3 – Carrer Major 22. Edifici resultant de la restauració del 1905-07, d'un edifici preexistent, probablement del segle XVII-XVIII, veïna de casa Pujador. Reforma modernista amb treballs de ferro forjat a les baranes i peces de ceràmica vidriada. Presenta decoracions florals als balcons i obertures, ceràmiques florals rogenques i verdoses que contrasten amb el verd pàl·lid de la façana. Ens trobem davant un clar exemple de millora estètica d'un edifici antic, amb façanes a la plaça del Conill, al carrer Major i al carrer Baix del Tura, en les quals les obertures de balcons i finestres van ser embellides, en la seva part superior, amb unes composicions de línies tortuoses, on s'aplicà ceràmica vidriada de tipus floral, amb fulles verdes i flor rogenca al centre. Les baranes dels balcons presenten, com tantes vegades hem vist en aquestes reformes de gust modernista, formes corbades i elements florals. Al medalló caironat posat a la façana del carrer Major hi consten els anys 1616-1907; la primera data deu fer referència, suposadament, a l'any en què fou aixecada la casa; la segona, sens dubte, a l'any en què s'acabà la restauració de principis de segle XX.

APARCAMENT: Casa Escubós

UBICACIÓ: Casa Escubós