Casa Masramon

Descripció

El 1913 Josep Maria Masramon (advocat de la Lliga Regionalista, diputat provincial per Olot i primer president del Patronat de la Biblioteca Popular d'Olot) encarregà a l'arquitecte gironí Rafael Masó la construcció d'aquesta casa de nova planta. Està situada al carrer Vayreda 6, al sector de l'Eixample Malagrida, que en aquell moment estava en construcció. Es tracta d'un exemple de casa per a una jove família burgesa amb fills, que es va construir entre el 1913 i 1914. Cal remarcar el tractament de les façanes, en què es combinen zones d'obertura horitzontals i verticals; els estucs clars i els plafons ceràmics de color ocre i gris blavós en les zones angulars, i la fusteria pintada amb diferents tons blavencs. Aquí cal fer notar que, si bé Casa Masramon significa una reacció enfront del modernisme, no per això deixem de veure-hi un dels trets més singulars d'aquest estil: l'ús de la ceràmica, que en Masó pren un aire personalíssim.A l'interior es conserva part de la decoració original d'algunes sales i portes, amb un elegant motlluratge lineal en el seu perímetre i uns traçats metàl·lics daurats de molta delicadesa. Ens trobem, doncs, davant una obra important de Masó, corresponent al moment més notable de la seva producció (1912-22), quan la seva arquitectura es depura al màxim i es despulla dels afegits innecessaris, alhora que es connecta amb els moviments més renovadors del moment: l'arquitectura de l'Europa del canvi de segle, amb referents com Hoffmann o Mackintosh.És important destacar la intervenció de l'equip col·laborador que formaven habitualment el grup que es creà al voltant de l'arquitecte gironí: el serraller Nonet Cadenas Caballer; el pintor i escultor Joan B. Coromina; l'escultor Esteve Monegal Prat; el vidrier Lluís Rigalt; el guixaire Pericot, i el picapedrer Casellas. Ca fer notar que sobre l'entrada lateral del porxo hi ha gravada la inscripció: “Josep Mª Masramon me feu fer”.

APARCAMENT: Casa Masramon

UBICACIÓ: Casa Masramon