Cases de Sant Sebastià

Descripció

El creixement de la vila al segle XVI propicià la construcció d'un nou nucli d'habitatges sobre els antics terrenys de la Fradera (documentats per primera vegada el 1342), situats a la riba esquerra del riu Brugent i connectats amb el centre de la vila a través del camí ral. Aquest barri desenvolupà diferents activitats comercials i industrials. Hi destaquen les ferreries, tal com mostren les llindes d'algunes portes com la casa del mestre ferrer Antoni Pou, Can Mau (1566) o la casa del ferrer Joan Fàbrega, amb representacions de martells, ferradures i encluses.

APARCAMENT: Cases de Sant Sebastià

UBICACIÓ: Cases de Sant Sebastià