Església de Sant Miquel del Corb

Descripció

L'església de Sant Miquel es troba enfilada en un petit turó, a la vessant nord de la serra del Corb, prop del vell camí que conduïa de Santa Pau cap a Osona. És una de les esglésies més antigues de La Garrotxa; de fet hi ha alguns indicis que apunten que inicialment es tractava d'una construcció preromànica, i sembla que hauria estat la parròquia primitiva. L'església de Sant Miquel que s'ha conservat al pas dels segles presenta una sola nau amb volta de canó, fet que ens indica que va ser modificat durant el romànic. De fet hi ha constància que al segle XVIII es va modificar la capella de Sant Miquel, al sobrealçar la teulada. A ponent, protegida per una porxada, trobem la porta d'accés. De l'església en surt un campanar de torre amb teulada a quatre vessants, que està recolzada sobre la façana oest.

APARCAMENT: Església de Sant Miquel del Corb

UBICACIÓ: Església de Sant Miquel del Corb